Урегулирани парцели в село Медово с инвестиционен проект за седем къщички